Mesto: Popovica, vikend-naselje. Jedan od najposećenijih domova na Fruškoj Gori. Ispred njega je start i cilj Fruškogorskog maratona.

Konfiguracija: zidana prizemna kuća sa kuhinjom i dve sobe. Terasa sa pogledom na Sremsku Kamenicu i Novi Sad.

Kapacitet: 40 kreveta u dve sobe (jedna sa 10, druga sa 14 kreveta).

Komfor: struja, tehnička voda iz bazena, voda za piće iz obližnjeg bunara (odnosno iz cisterne). Prostorije se greju kaljevim pećima.

Dolazak: asfalt od Sremske Kamenice (4.5km). Najkraće: autobus GSP Novi Sad br. 74, na liniji Novi Sad-Popovica. Sići na pretposlednjoj stanici. Duži put: prigradska autobuska linija do Paragova (br. 72, Novi Sad – Iriški Venac – Ruma), a odatle treba pešačiti još 1.5km.

Okolina: Šetnje na Glavicu, Orlovo Bojiste, Vagu, Iriški Venac, Vrdnik, Zmajevac preko Ledinaca. Staze su obeležene a prikazane su i na kartama u domu.

Domom upravlja: PSD „Železničar“, Novi Sad, Trg Galerije 4

Kontakt: Jozo Milanović, 021/362-529
domar: Žika Petrović, 021/463-205, 064/183-99-91, na poslu 021/621-222 /lokal 2440.

Organizovanje smeštaja: dežurstvo samo preko vikenda. Preko nedelje dom je zatvoren, ali ima domara. Obavezna je prethodna najava grupe.