Istočna Srbija je prepuna prirodnih lepota, ali oskudeva u smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija Majdanpeka je organizovala i kategorisala smeštaj po gradskim i seoskim domaćinstvima u Majdanpeku, Donjem Milanovcu, Crnajki, Rudnoj Glavi i Debelom Lugu, koji stoji na raspolaganju planinarima, biciklistima, turistima i putnicima svih vrsta. Evo tabelarnog pregleda trenutne ponude, sa orijentacionim cenama (februar 2008.):

Vrsta usluge
Jed. m.
Popović
Marjanović
Morarević
Stefanović
Jonović
Krčmarević
Jovanović
Gajanović
Pasko
D.Milanovac
D.Milanovac
D.Milanovac
D.Milanovac
Crnajka
Rudna Glava
Debeli Lug
D.Milanovac
Majdanpek
ležaj1/2
dnev/osob
750,00
600,00
630,00
900,00
600,00
600,00
250,00
750,00
875,00
ležaj 1/1
dnev/osob
/
/
1.000,00
/
/
/
/
900,00
ležaj za decu od 3-10 god.
dnev/osob
600,00
420,00
630,00
420,00
420,00
140,00
600,00
560,00
deca na ležaju sa roditeljima
dnev/osob
/
/
380,00
/
/
/
/
/
zakup stana
dnevno
3,000,00
2.500,00
/
/
2.500,00
2.500,00
/
/
2500,00
pansion u seoskom domaćinst.
dnev/osob
/
/
/
1.500,00
1.340,00
1.340,00
/
/
pansion za decu od 3-10 god.
dnev/osob
/
/
/
1.050,00
940,00
940,00
/
/
polupansion u soskom dom.
dnev/osob
/
/
/
1.300,00
1.050,00
1.050,00
/
/
polupansion za decu od 3-10 g.
dnev/osob
/
/
/
910,00
740,00
740,00
/
/
noćenje/doručak u seo. domać.
dnev/osob
/
/
/
1.100,00
750,00
750,00
/
/
noć/dor za decu od 3-10 god.
dnev/osob
/
/
/
770,00
530,00
530,00
/
/
boravišna taksa
dnev/osob
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
b. taksa za decu od 7-15 god.
dnev/osob
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
osiguranje
dnev/osob
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
CENA SE UVEĆAVA ZA 20%

ZA JEDNU ILI DVE NOĆI

 

Detaljne opise smeštajnih kapaciteta sa fotografijama možete videti u PDF katalogu ponude.

Rezervacija smeštaja: Preko kancelarija Turističke organizacije u Donjem Milanovcu i Majdanpeku

Kontakt:

Turistička organizacija opštine Majdanpek
Ul. Kralja Petra I bb
19220 Donji Milanovac
www.toom.rs
Telefon: +381(0)30 590 184
E.mail: office@toom.rs

Kancelarija u Majdanpeku:
Turistička organizacija opštine Majdanpek
Ul. Svetog Save bb.
19250 Majdanpek
Telefon: +381(0)30/584-204
E.mail: rajkova.pecina@toom.rs