Ka Besnoj Kobili

Slično kao što smo učinili prošle godine, i ove ćemo se krajem septembra naći na beskrajnim grebenima krajnjeg juga Srbije, s tim što ćemo ovoga puta pedalirati nešto južnije, od Besne Kobile, preko Dukata do Bosilegrada. Tačna maršruta, satnica i trek ture biće naknadno objavljeni.