Sve što je do sada bilo rečeno o GPS hardveru je manje više uopšteno. Ovaj članak će vam dati neke vrlo konkretne savete po pitanju toga šta izabrati od modela, iz perspektive dugogodišnjeg bajkera i planinara koji precizno poznaje potrebe dotičnih vrsta danguba i pustolova. Tu su i uporedne tabele karakteristika najznačajnijih outdoor modela. Nakon što je pažljvo pročitate, znaćete tačno šta treba da nabavite i kako se to čudo koristi.