Mesto: dolina Grbaje, oko 7 km od Gusinja. Konfiguracija: zidani objekt sa prizemljem, spratom (grupna soba) i potkrovljem. Kapacitet: na spratu je grupna soba sa 20 ležaja. U potkrovlju se može smestiti još 7 dodatnih dušeka. Komfor: dom nema struju, u kuhinji ima pijaću vodu koja se dovodi sa obližnjeg izvora. Poljski WC u neposrednoj

Read more →