U zavisnosti od polja primene i hardverske konstrukcije, GPS uređaji se najčešće dele na Outdoor, Automotive, Marine i OEM/Sensor tip. Postoji i Aviation kategorija namenjena navigaciji u vazduhu, ali kod nas baš i nema mnogo privatnih aviona, pa niko od distributera ovaj tip uređaja i ne uvozi. Svaka od pomenutih kategorija poseduje određene, prilično distinktivne osobine, a razlike između njih se sa najnovijim generacijama čak povećavaju. Zato ćemo vam u ovom poglavlju objasniti šta vam koja kategorija nudi, ne biste li prepoznali pravi uređaj za vas.