Mesto: stražilovački breg Čerat Konfiguracija: zidano prizemlje sa kuhinjom, dve trpezarije, TV sala; sprat od drvene građe sa 10 soba. Najveći dom na Fruškoj gori. Kapacitet: 10 soba sa 72 ležaja (6x6kreveta, 2×4 kreveta, 1×12 kreveta, 1×16 kreveta) Komfor: struja, tehnička voda iz bazena, voda za piće sa izvora udaljenog 100m, po jedno kupatilo i

Read more →