Mesto: Dolina kestenova, u blizini dečjeg odmaralište „Testera“ i odmarališta na Andrevlju. Konfiguracija: drvena baraka, koristi se kao prihvatna kuća. Trpezarija, kuhinja i četiri sobe. Kapacitet: jedna soba sa 2 kreveta, jedna sa 3, jedna sa 4 i jedna soba sa 9 kreveta. Pored doma su livade pogodne za postavljanje šatora. Komfor: Agregat za struju,

Read more →