Mesto: Motel se nalazi na 3,5 km od Visočke Ržane, na ušću Jelovice u Dojkinačku reku, preko puta starog i zapuštenog smeštajnog objekta. Kapacitet i komfor: Motel je potpuno nov i nudi maksimalan komfor u nekoliko soba sa po 3, 4 i 5 ležajeva, sa ukupnim kapacitetom od 15 ležajeva. Svaka soba ima svoje kupatilo,

Read more →