Živeti sa prirodom
<- nazad


LITERATURA

1. „Ishrana u prirodi“ – grupa autora, 1986.g.

2. „Ishrana“ – mr. Dragoš Vukičević, profesor 1991.g.

3. „Opstanak“ – dipl. inž. Rodoljub Tanasić, 1997.g.

4. „Priroda, alpinizam, aklimatizacija i logorovanje“ – prof. Zvonimir Živković, 1979.g.

5. „Čitanje karata“ – geografski institut JNA 1952

6. „Čitanje karata i orijentacija“ – Aleksandar Đ. Petrović, 1990.g.

7. „300 praktičnih saveta“ – Pavlović Vojislav, 1984.g.

8. „Prva pomoć“ – grupa autora, 1993.g.

9. „Lovački priručnik“ 1984.g.

10. „Lov i lovačko oružje“ – grupa autora 1976.g.

11. „Kampovanje“ – „Tehničke novine“ specijalno izdanje

12. „Logorovanje u prirodi“ – specijalno izdanje časopisa „Kekec“

13. „Front“ časopisi, Beograd

14. „Lovačke novine“ – časopisi, Novi Sad

<- nazad

Strane: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13