Mesto: Popovica

Konfiguracija: prizemna kuća, zidana i delom od drvene građe. Trpezarija, kuhinja, tri sobe.

Kapacitet: 26 kreveta – dve sobe sa po 8 ležaja, jedna sa 10. Dom se uglavnom koristi kao prihvatna kuća.

Komfor: struja, tehnička voda iz bazena, voda za piće sa bunara ispred doma. U trpezariji je peć na čvrsto gorivo, sobe se ne greju. Dom nije snabdeven hranom i nema dovoljno pribora za pripremu hrane.

Dolazak: asfalt od Sremske Kamenice (4.5km). Postoji prigradska autobuska linija do Paragova (Novi Sad – Iriški Venac – Ruma), a odatle treba pešačiti još 1.5km.

Domom upravlja: PD „Orlovac“ Novi sad.

Kontakt: Dragan Simić, ul. Braće Popovića 12, Novi Sad, tel. 021/323-563

Organizovanje smeštaja: dom je otvoren po potrebi, nema stalnog dežurstva.