Mesto: stražilovački breg Čerat

Konfiguracija: zidano prizemlje sa kuhinjom, dve trpezarije, TV sala; sprat od drvene građe sa 10 soba. Najveći dom na Fruškoj gori.

Kapacitet: 10 soba sa 72 ležaja (6x6kreveta, 2×4 kreveta, 1×12 kreveta, 1×16 kreveta)

Komfor: struja, tehnička voda iz bazena, voda za piće sa izvora udaljenog 100m, po jedno kupatilo i WC na prizemlju i spratu, TV sala, oprema za pripremanje i posluženje hrane. U domu se ne drže zalihe hrane i pića. Trpezarije, sala i dve velike sobe se greju pećima na čvrsto gorivo.

Dolazak: asfaltni put od Sremskih Karlovaca (5km) do stražilovačke doline, potom planinarska staza ili široki šumski put sa serpentinama (500m). Leti postoji autobuska linija iz Novog Sada.

Domom upravlja: PD „Stražilovo“ iz Sremskih Karlovaca

Kontakt: PD „Stražilovo“, p.fah 13; ili Miroslav Radujković, tel. 021/882-464

Organizovanje smeštaja: nema domara, dežurstvo po potrebi. Organizovane grupe se moraju najaviti.