Napisao: Aleksandar Veljković

Klasičan outdoor GPS opšte namene ili GPS ciklokompjuter? Otkako je Garmin izbacio na tržište nekoliko vrlo atraktivnih modela Edge serije, ovo je ozbiljna dilema svakog ambicioznog bajkera zainteresovanog da sebi obezbedi kvalitetnu orijentaciju u prostoru, ali i vrhunski sistem za praćenje treninga. U ovom tekstu ću pokušati da objasnim šta je to što vam Edge modeli u stvari nude, ali i šta vam uskraćuju…

Edge 305 i tipični ekraniIstorijat biciklističkih ciklokompjutera može se jako lepo sagledati i kroz evoluciju naziva ovog gedžeta, koji je pre tridesetak godina u trenutku svoje pojave služio isključivo za merenje trenutne brzine kretanja bicikliste i pređenog puta. U to vreme se zvao brzinomer, a bio je mehaničkom vezom spojen sa pužem koji se obrtao na osovini prednjeg točka. Početak ere digitalnih brzinomera pre petnaestak godina doneo je potpuno nove mogućnosti i, vrlo brzo, rapidan rast broja funkcija koje su biciklisti na raspolaganju.

Na početku su to bile bazične funkcije koje su se oslanjale na jednostavne aritmetičke kalkulacije, poput proračunavanja prosečne brzine kretanja, beleženja maksimalne brzine, vremena provedenog u pokretu i mirovanju, da bi poslednjih godina umnožavanjem funkcija na 12 (pa i više) za ovaj uređaj bio sve odomaćeniji naziv ciklokompjuter (ili ciklomaster). Već par godina unazad napredan ciklokompjuter se ne može zamisliti bez bežične veze sa senzorima, a dodatna očitavanja uz pomoć eksternih modula kao što su pulsmetar ili merač kadence (broja okretaja pedala bicikla) postala su podrazumevajuća. Garmin je otišao i korak dalje, udruživši danas uobičajene elemente funkcionalnosti ciklokompjutera sa onim što znaju najbolje, a to je GPS tehnologija, uključujući u paket i PC softver za arhiviranje podataka i analizu treninga. Rezultat je najmoćniji sistem za praćenje vašeg kretanja na biciklu, bilo u aspektu fizičkih i kondicionih parametara, ili orijentacije u prostoru. Ovaj tekst će vas detaljno upoznati sa onime što vam Edge familija GPS ciklokompjutera nudi.

GPS ili ciklokompjuter?

Kada se pred vama nađe neki od Garmin Edge modela i kada vidite kako radi, jedno od prvih pitanja koje se postavlja jeste da li taj uređaj treba klasifikovati kao GPS ili ciklokompjuter? S jedne strane, sva 4 modela su opremljena GPS prijemnicima visoke osetljivosti koji vam obezbeđuju mogućnost da precizno pratite svoj položaj u prostoru, ali njihov korisnički interfejs, podaci koje prikazuju i način na koji ih prikazuju, nepogrešivo asociraju na ciklokompjuter.

Ako već imate iskustva sa korišćenjem GPS uređaja iz outdoor kategorije (naročito ukoliko ste ih koristili na biciklu), možda ćete postaviti pitanje šta je to tako posebno kod Edge modela, šta je to tako specifično u onome što nude što bi nekoga kome GPS treba prvenstveno za korišćenje na biciklu, uverilo da je to povoljnija opcija od korišćenja bilo kog robusnog GPS-a opšte namene? Tačno je da se glavnina funkcionalnosti Edge familije poklapa sa mogućnostima drugih outdoor uređaja, ali postoji jedan poseban deo fitness funkcija koje, u sadejstvu sa Training Center softverom, nude osobito dragocene statistike i mogućnost njihove dalje obrade, koje nećete dobiti čak ni od referentnih GPS-ova znatno više cene, kao što je recimo Colorado. Dakle, ne postoji GPS uređaj koji je najbolji za sve – mogućnosti različitih Garmin familija se najpre mogu vizuelizovati kao krugovi koji se delimično preklapaju, pri čemu svaka familija nudi ponešto što ostale ne nude. Tako ćete recimo samo od Edge modela moći da dobijete prosečne vrednosti za kadencu i puls, mogućnost njihovog merenja po etapama treninga i kasnijeg grafičkog prikazivanja u Fitness Center softveru i jedino Edge 705 će vam ponuditi čak mogućnost merenja snage koju ulažete pri okretanju pedala. Samo Edge uređaje ćete moći da konfigurišete tako da na osnovu vaših telesnih karakteristika, pola i parametara bicikla koji vozite (imate mogućnost definisanja čak 3 različita profila za bicikle, za slučaj da posedujete više bicikala) dobijate podatke o utrošku kalorija, pri čemu je ovaj način merenja superioran u odnosu na slična rešenja kod klasičnih ciklokompjutera, jer pri proračunu uzima u obzir ne samo odnos pulsa, kadence i brzine kretanja, već i one parametre koje jedino GPS senzor može da obezbedi. Dakle, ako želite maksimum funkcionalnosti GPS-a kao ciklokompjutera, čini se da Edge nema pravu alternativu.

Razlike između modela

Raspon cena po kojima se Edge modeli prodaju je popriličan (od 200 do 500 evra), ali su takve i njihove mogućnosti. Najjeftiniji model,Edge 205, praktično predstavlja običan ciklokompjuter sa dodatkom GPS senzora, ali bez podrške za kartografiju ili bežičnu komunikaciju sa eksternim modulima. Na suprotnom kraju skale, najskuplji model, Edge 705, nudi vam ne samo kartografsku podršku, već i mogućnost svakovrsnog bežičnog povezivanja, bilo sa senzorima pulsa ili kadence ili u svrhu razmene podataka sa drugim uređajima koji podržavaju Garmin-ov protokol za bežičnu komunikaciju.

Dva modela koja se nalaze između ovih krajnosti, Edge 305 605, ne nude kumulativna unapređenja u odnosu na jeftini Edge 205, već se njihove osobine međusobno isključuju. Edge 305 je najbolje posmatrati kao 205 kome je dodata mogućnost bežične komunikacije sa meračem kadence i pulsmetrom (čak su i fizički praktično identični), dok je 605 zapravo 705 bez mogućnosti bežične komunikacije sa eksternim modulima ili drugim uređajima (dakle, kao i u slučaju 205, sa njim se ni merač kadence ni pulsmetar ne mogu koristiti).

Aktuelna paleta Garmin Edge modelaIz ovoga proističe da su dva kompromisna modela zapravo usmerena ka biciklistima ograničenog budžeta koji različito procenjuju svoje prioritete (čak je i cena modela 305 u punoj konfiguraciji sa pulsmetrom i meračem kadence gotovo ista kao i cena 605). Dok je 305 pre svega usmeren ka onima koji su fokusirani na fizičke aspekte treninga i kojima je dovoljno da mapu svog dnevnog kretanja mogu da vide tek kada na kraju dana podatke prebace u Fitness Center softver, 605 je namenjen onim korisnicima kojima je posedovanje mape na samom terenu bitnije od mogućnosti praćenja nekih fizičkih parametara eksternim senzorima (tako da je 605 od svih Edge modela po mogućnostima najsličniji eTrexfamiliji).

Edge izbliza

Već svojim oblikom, rasporedom tastera i položajem ekrana, Edge modeli mnogo više podsećaju na ciklokompjuter nego na GPS. Uz 5 bočno smeštenih kontrolnih tastera svaki od njih ima i velike Start/Stop i Lap tastere na prednjoj strani ispod ekrana, što očigledno ukazuje na njihovu orijentaciju ka merenju prolaznih vremena i ostalih parametara sportskog treninga. Kao dodatak, modeli 605705 između ova dva tastera na prednjoj strani imaju i kursorski džojstik sličan onome kodeTrex modela koji je neophodan zbog kartografske podrške, ali i inače znatno olakšava navigaciju po menijima.

605/705 su od dvojca 205/305 duži za 1,5 cm i širi skoro 1 cm, a i ekran im je primetno većih dimenzija i rezolucije (176×220 umesto 128×160 tačaka). Ovo povećanje dimenzija je očigledno napor da se dobije ekran koji je realno upotrebljiv za pregled karte na terenu. Možda 176×220 tačaka iz perspektive rezolucije ekrana modernih mobilnih telefona i PDA uređaja zvuči skromno, ali vredi podsetiti da se radi o istoj rezoluciji koju uživaju i korisnici GPS-ova iz eTrex familije, dakle Edge modeli sa kartografskom podrškom u ovom aspektu nisu inferiorni u odnosu naGarmin-ovu najpopularniju seriju ručnih uređaja.

Kada se kaže da Edge 205/305 nemaju kartografsku podršku to ne znači da na ekranu tokom vožnje ne postoji nikakav fidbek o vašem kretanju kroz prostor. Način na koji ova dva modela prikazuju trasu vašeg kretanja sličan je onome kod eTrexGeko modela bez kartografije, što znači da se iscrtava putanja kretanja i položaj učitanih waypoint tačaka u odnosu na nju; jedina restrikcija je nemogućnost učitavanja detaljnih mapa terena kao podloge. Isto tako, Edge 205/305 vam daju vrlo koristan grafički prikaz visinskog profila vaše vožnje, kao i široku paletu statističkih podataka koji proističu iz promene nadmorske visine, a mogućnost naknadne obrade prikupljenih podataka nimalo ne zaostaje za onom kod jačeg dvojca. Dakle, stepen upotrebljivosti ova dva jeftinija modela je, iz perspektive bicikliste, ipak veći nego što bi se na prvi pogled reklo.

Svi Edge modeli stižu u paketu sa nosačem za montažu na bicikl koji se može orijentisati bilo upravno ili poprečno, što omogućava montažu bilo na šipku volana ili lulu (centralna montaža se meni čak čini kao elegantnije rešenje). Ono što vidim kao njihovu manu jeste činjenica da su opremljeni internom, neizmenjivom baterijom, koja je kod jeftinijih modela litijum-jon (deklarisana na 12 sati autonomije), a kod skupljih litijum-polimer (deklarisana na 15 sati). To znači da ćete na kraju svakog dana neminovno morati da se dokopate strujnog priključka (teži slučaj kada kampujete negde u divljini). Dobra strana ovog napajanja jeste to što imate pouzdan izvor energije čije je deklarisano vreme autonomije, na osnovu mojih merenja tokom testa, realno (za razliku od nekih modela koji koriste AA baterije). Teško da ćete provesti po više od 15 sati u toku dana na biciklu, zar ne?

Veza sa PC-jem se ostvaruje USB 2.0 interfejsom, a jači modeli (605/705) sem interne memorije imaju i slot za MicroSD kartice. Zanimljivo je da kapacitet interne memorije nije deklarisan, odnosno na nekim mestima se pominje da je dovoljan da memoriše vaše trening podatke i po više godina unazad (čuvaju se u specifičnom, .tcx formatu). Kod modela 705 sam izmerio više nego pristojnih 500 MB interne memorije, što će svakako nabavku dodatne MicroSD kartice učiniti izlišnom, čak i sa učitanom kartografijom čitavog regiona. Svi Edge modeli su vodootporni po IPX7 standardu, kao i otporni na prašinu i udarce.

Edge u radu

Korisnički interfejs je koncipiran tako da bude jednostavan i pristupačan korisnicima koji su navikli na klasične ciklokompjutere, pri čemu je u prvi plan isturen trip kompjuter, koji ima dva režima rada – putni i biciklistički (jednostavno se prebacujete između ova dva u toku vožnje pritiskom bilo kog smera na džojstiku). MODE tasterom ciklirate između različitih ekrana, odnosno vrsta sadržaja (trip kompjuter, mapa, visinski profil), čiji se broj i raspored može definisati u podešavanjima. MENU tasterom ulazite u meni sa podešavanjima koji je hijerarhijski organizovan, a modeli sa kartografskom podrškom imaju i dva tastera za zumiranje detalja na mapi. Bitno je pomenuti da 605 i 705 imaju rutabilnost, što znači da se na njima može pretraživati kompletna baza POI tačaka koju poseduje učitana kartografija i automatski proračunavati optimalna ruta do željene tačke, na potpuno isti način kao što je to slučaj i sa automobilskim i outdoorrutabilnim uređajima.

Mogućnosti, odnosno informacije koje vam Edge pruža u vožnji deluju zaista egzotično u poređenju sa nekim GPS-om koji nije namenjen sportskom treningu, odnosno biciklu. Trip kompjuter možete konfigurisati da prikazuje broj polja po želji na ekranu, kao i slobodno birati sadržaje koji će u svakom trenutku u tim poljima biti vidljivi. Tako na primer možete prikazivati utrošak kalorija, puls (trenutni, prosečni, ili po deonicama), kadencu (takođe trenutnu, prosečnu, ili po deonicama), vremenske i brzinske parametre ukupno ili etapno, ukupno spuštanje ili penjanje, procenat nagiba, kao i zonu brzine, pulsa ili snage (Edge 705 može se bežično povezati i sa meračem snage).

Virtual Partner predstavlja jednu od naprednijih mogućnosti treninga koje vam Edge pruža, a to je mogućnost da se “trkate” sa virtuelnim protivnikom na nekoj zacrtanoj trasi, pri čemu vam uređaj nudi na uvid podatke o vašem zaostatku, odnosno prednosti. Na stazama koje ste već ranije vozili pruža vam se prilika da poredite trenutne performanse sa vašim ranijim prolascima, prateći na taj način kondicioni napredak (ili pad). Sem mogućnosti automatskog zaustavljanja i pokretanja merača vremena kada krenete, odnosno zaustavite se, postoji i mogućnost da uređaj automatski meri prolazno vreme na osnovu prolaska preko definisanih tačaka u prostoru, lišavajući vas potrebe da brinete o manipulaciji tasterima u toku same vožnje.

Najjači model, Edge 705, zaista nudi najviše što danas od jednog ciklokompjutera možete da očekujete. Prijemnik visoke osetljivosti kod njega radi u sadejstvu sa barometarskim visinomerom, tako da dobijate savršeno precizne visinske profile, a u paketu sa uređajem dobijate i pulsmetar i merač kadence, koji sem broja obrtaja pedala ima i mogućnost merenja brzine kretanja na klasičan način, pomoću magneta pričvršćenog za točak, obezbeđujući agilniji odziv displeja na promenu brzine kretanja na terenu.

Dodatni softver


Za podatke prikupljene uz pomoć Edge GPS-a (standardni outdoor modeli ne čuvaju zapis svih parametara koje beleže uređaji iz fitnesskategorije) na raspolaganju vam je više načina za dalju obradu, arhiviranje i poređenje. Naravno, ključna aplikacija koju ćete koristiti u tu svrhu je Garmin Training Center, program koji podatke automatski preuzete od strane vašeg uređaja sortira po datumu i vremenu i prikazuje vam širok spektar statistike, bilo u numeričkom ili grafičkom obliku. Istovremeno, ovaj program vam sve prikupljene podatke može prikazati i na mapi (automatski prepoznaje sve komercijalne Garmin kartografske proizvode koje imate instalirane na računaru), nudeći mogućnost da interaktivno poredite širok dijapazon fizioloških, vremenskih i prostornih parametara (na primer, kretanje grafika pulsa u korelaciji sa vertikalnom konfiguracijom terena). Training Center, slično kao i Mapsource, nudi mogućnost da trasu kretanja prikažete u Google Earth, odnosno Google Maps satelitskim mapama.

Garmin Training Center

Garmin Training Center

Garmin Training Center – grafički i tabelarni prikaz kretanja pulsa, kadence, visinskog profila, vašeg kretanja u prostoru na mapi, i još mnogo toga. Kompletan sistem za praćenje treninga, iz dana u dan.

Web nudi dodatne mogućnosti za analizu i pripremu treninga i poređenje vaših sa tuđim podacima. Najpoznatiji sajtovi ove vrste suwww.trainingpeaks.comGarmin-ov www.motionbased.com, koji predstavlja neku vrstu ekstenzije mogućnosti koje vam nudi samTraining Center. Na žalost, korisnici na našim prostorima neće imati previše koristi od razmene podataka preko ovih web servisa, s obzirom da je ogromna većina korisničke zajednice bazirana u Severnoj Americi (pa se samim tim i podaci koje možete preuzeti odnose na to područje). No porast broja korisnika sa ovih prostora mogao bi vremenom da izmeni situaciju…

Zamerke

S obzirom da znamo da savršen GPS ne postoji, priča bi bila nekompletna bez osvrta na jedan aspekt rada sa Edge modelima koji, barem mene, poprilično iritira. U pitanju je njegova softverska (in)kompatibilnost, odnosno (ne)mogućnost razmene snimljenih podataka sa drugim aplikacijama, sem njemu namenjenog Garmin Training Center-a. Inicijalno oduševljenje kada po njegovom priključenju na PC ustanovite da se zapis beleži u fajlu sa .gpx ekstenzijom zamenjuje razočarenje kada shvatite da se ne radi o standardnom GPX zapisu, tako da dotični fajl ne može da otvori ne samo Ozi Explorer, već ni Garmin-ov Mapsource. Razočarava podatak da bilo Mapsource ili Training Center ne nude bilo kakvu direktnu mogućnost međusobnog eksporta i importa podataka. To znači da je svaki vaš pokušaj da podatke sakupljene u Training Center-u prebacite u bilo koju drugu aplikaciju dug i mukotrpan. Mogućnost za tako nešto ipak postoji, ali je neophodno poslužiti se softverom drugih kompanija, kao što je recimo GPS Utility, koji možete skinuti sa sajta www.gpsu.co.uk. Naravno, GPS Utility, kao i većina istinski korisnih programa na ovom svetu, nije besplatan, odnosno njegova freeware verzija ima brojna ograničenja, od kojih je jedno i to da vam trekove koje pokušavate da prebacite iz Training Center u neki od standardnih formata ograničava na 500 tačaka (tj. odseca „višak“). Iskreno se nadam da će Garmin pokazati malo više sluha i da će u buduće revizije bilo Mapsource-a ili Training Center-a implementirati i opciju za direktnu konverziju formata, ili da će možda neka buduća revizija OziExplorer-a dobiti direktnu Edge podršku (Des Newman kao da se malo „uspavao“ u razvijanju Ozi Explorer-a u poslednje vreme, s obzirom da još ni direktna podrška za Colorado nije implementirana).

Što se tiče razmene podataka u suprotnom smeru situacija je već nešto lakša, s obzirom da iz Mapsource-a bez problema na Edge modele možete slati snimljene trekove, waypoint-e, kao i kartografiju. Međutim, mogućnosti manipulacije poslatim trekovima su skromnije nego kod eTrex modela; iako možete po njima aktivno navigirati, mogućnosti pasivne navigacije (tako da su samo vidljivi na mapi, ali da uređaj ne radi turn-by-turn navođenje) ne postoje.

„Trik“ za preuzimanje podataka iz Mapsource-a ipak postoji! (update)

Trekove je iz Edge modela ipak moguće učitati direktno u Mapsource, ali samo ukoliko ste prethodno izvršili razmenu sa Training Center-om, bez prekidanja sesije nakon toga. Ovaj vrlo koristan trik otkrio mi je Petar Maksimović iz Infoteam-a (na čemu mu se zahvaljujem u svoje i u ime bajkerske populacije koja ovo čita), a pretpostavka je da to omogućava baferovanje podataka u drugačijem formatu u internom kešu uređaja do koga dolazi prilikom razmene podataka sa Training Center-om.

Sve u svemu, utisci koje nosim sa testa Edge familije ciklokompjutera baziranih na GPS-u su pozitivni. Do sada smo uglavnom imali mogućnost da svom klasičnom ciklokompjuteru dodamo GPS, ili isti zamenimo nekim GPS-om koji će na spisak parametara vožnje koje možemo pratiti dodati i mogućnost orijentacije i beleženja svog kretanja u prostoru, što je već samo po sebi neka vrsta revolucije, koja potpuno redefiniše mogućnosti za rekreativne aktivnosti, bilo u prirodi ili urbanom okruženju. Sada, međutim, Garmin odlazi korak dalje, nudeći nam mogućnost za funkcionalnu sintezu različitih vrsta informacija u nešto što našu percepciju treninga (i kretanja na biciklu uopšte) podiže na jedan još viši nivo. Ukoliko GPS uređaj kupujete prevashodno za korišćenje na biciklu, zaista nema racionalnijeg izbora nego da to bude neki od Edge modela. Jedina ograda od ove preporuke odnosi se na one korisnike za čiji način boravka u prirodi (odnosno putovanja na biciklu) činjenica da ovi modeli nemaju izmenjive baterije predstavlja nešto ozbiljniji hendikep.

Za nabavku bilo kog Edge modela možete se obratiti Infoteam-u – više informacija na www.garmin.rs