Prekornica – Maganik – Moracke
(kliknite da skinete KML trek)

Ovo su delovi trase koju sam provezao 2006. i 2007. godine po Prekornici, Maganiku i Moračkim planinama, do Sinjajevine. Imate i krak ka Nikšiću, kao i dva spoja Maganika sa površi Prekornice. U principu nisam siguran koliko je bitno zavlačiti se na jug  po Prekornici – prolaz preko Maganika, pored katuna Vragodo i kroz Maganičko polje biće sasvim dovoljan izazov i sasvim će dovoljno da vas iznuri. Kritični deo su serpentine u poslednjih nekoliko stotina metara uspona do katuna Vragodo, posle je lako, iako je put još nekoliko kilometara na zapad još uvek prilično kamenit (do iza Maganičkog polja). Ostavio sam u treku i slepi krak do Mrtvog Dubokog – možda vam bude koristio za prilaz Mrtvici (mada glavni put za Mrtvicu vodi levom obalom reke).

Što se eventualnog uspona ka Kapetanovom jezeru od Velje Dubokog tiče, to je nešto što ne bih preporučio – ekstremna strmina (gora od one prema Maganiku) sa visinskom razlikom od oko 800 m i pritom težak kamenjar na samom putu. Mislim da je zaista bolje OKO Maganika.

Put od Kapetanovog jezera do Smrdana na Sinjajevini je sjajan, veoma dinamičan i zbog mestimično kamenite podloge i tehnički zahtevan. Njegova dobra strana je što nema dugih uspona i spustova, tako da se u kondicionom smislu relativno lako i brzo savlađuje. Ipak, trebaće vam dug letnji dan.

Sve u svemu, moja procena je da za ovu turu treba 4 dana i prateće 4×4 vozilo za transport opreme (sa natovarenim biciklima bilo bi zaista jezivo teško).