1. Prirodnjački pokret Freebiking (u nastavku PP Freebiking) je skup slobodnih pojedinaca objedinjenih oko ideje ničim ograničene slobode kretanja kroz prirodu i kulture življenja u i sa prirodom.

2. Član PP Freebiking se postaje prihvatanjem ideje, što se ne mora javno deklarisati, niti je potrebno zvanično se prijaviti i upisati u bilo kakav registar ili evidenciju – PP Freebiking se, shodno svojoj osnovnoj, slobodarskoj ideji, odriče svakog oblika administracije, kontrole i uslovljavanja članstva.

3. Ideja PP Freebiking je protivna svim oblicima nasilja, dominacije, kontrole, prinude i kazne. Članovi PP Freebiking se pozivaju da svoje zamisli sprovode isključivo na miroljubiv, gandijevski način, dajući tako primer drugima. Članovi PP Freebiking se pozivaju da štite prirodu od pogubnog uticaja čoveka, kao i da aktivno rade na onemogućavanju civilizacijski retrogradnih, destruktivnih aktivnosti, kao što je lov, uništavanje šuma i vodotokova i svako narušavanje prirodne ravnoteže i ekosistema industrijskim aktivnostima. Članovi PP Freebiking se ohrabruju da se u sopstvenoj ishrani uzdržavaju od konzumiranja hrane nastale ubijanjem.

4. PP Freebiking nije i neće biti deo organizovanih, hijerarhijski ustrojenih institucija, niti priznaje ingerencije države ili bilo kakvih sportskih saveza nad sobom.

5. Svi članovi PP Freebiking su ravnopravni, bez obzira na iskustvo koje imaju u pojedinim vrstama aktivnosti ili znanja i zvanja stečenih u drugim vrstama institucionalizovanih organizacija – ne postoje pojmovi vodiča, instruktora, načelnika, i slično. Prenošenje određenih znanja drugim članovima je slobodno, a dogovor o vrsti kompenzacije za preneta znanja je privatna stvar članova koji su dogovor postigli.

6. Članovi PP Freebiking mogu se udruživati radi zajedničkog upražnjavanja aktivnosti u prirodi, u proizvoljnom broju i na proizvoljan način, birajući zajedničke aktivnosti prema sopstvenom nahođenju (planinarenje, alpinizam, speleologija, canyoning, biciklizam, ishrana u prirodi, rafting, paraglajding, fotografisanje, itd.)

7. Osnovni postulat ličnog delovanja u okviru PP Freebiking jeste potpuna odgovornost pojedinca za svoje postupke i sudbinu, koja se ne može delegirati, odnosno preneti na drugog. To konkretno znači da u slučajevima kada jedan ili više članova PP Freebiking svojom suverenom voljom odluče da drugom članu poklone poverenje da ih vodi u bilo kakvoj situaciji povišenog rizika, oni to čine kao svesna, punoletna bića, bez prebacivanja odgovornosti na onoga ko vodi. Članovi su slobodni da u bilo kom trenutku poklonjeno poverenje uskrate ukoliko smatraju da ga pojedinac kome je ono povereno više ne zavređuje ili čini nešto u suprotnosti sa onime što oni smatraju zdravom logikom, i da od tog trenutka na dalje sopstveno delovanje rukovode po svom nahođenju. Takav čin ne povlači za sobom nikakve reperkusije.

8. Članovi PP Freebiking mogu biti svi punoletni stanovnici planete zemlje i ostalih planeta naše galaksije, kao i maloletni u slučajevima kada se njihovi roditelji ili staraoci ne protive njihovom prihvatanju pomenutih ideja, pri čemu ličnu odgovornost za sudbinu maloletnih članova bez ograde prihvataju roditelji, tj. staraoci, bez obzira da li su prisutni tokom upražnjavanja aktivnosti ili ne.

9. U formalno pravnom smislu svaka aktivnost članova PP Freebiking (bez obzira na brojnost) predstavlja lično, privatno delovanje i ne podleže zakonima i propisima koji regulišu delovanje institucionalizovanih organizacija i grupa.

10. Na članove PP Freebiking se apeluje da svoje delovanje rukovode principom da ne čine drugima ono što ne bi želeli da njima bude činjeno, odnosno sa osećajem za pravedno, moralno i duboko ljudsko, uvažavajući potrebe i poteškoće drugih članova i pomažući im, koliko je to u njihovoj moći. Neograničena sloboda podrazumeva i visoku civilizacijsku svest da ta sloboda ne bude zloupotrebljena, sposobnost samokritičkog delovanja i preispitivanja bez spoljnih pritisaka.