Sinjajevina je prostrana crnogorska planina koja leži između kanjona Tare, Jezera drobnjačkih, rijeke Tušine i strana Gornje Morače i Pčinje. Prostire se na dužini od 35 do 40 km i širini od 10 do 15 km. Ona ima izgled visoke raščlanjene površi prosječne visine od 1.600 do 1.700 m.   Na njoj se nalazi

Read more →