Jedna lepa ideja o pohodu Svetoj Gori i Hilandaru potekla je od crkve u Vranju i naišla na odziv među biciklistima amaterima. Organizovana je pratnja lekara i ambulantnih kola. Na startu pred crkvom bilo je 8 učesnika pohoda i dvojica van grupe koji su imali nameru da ih otprate do Mladog Nagoričana i da se zatim vrate. Dogodilo se nešto drugo o čemu možete čitati u priči.