Mesto: selo Sip u neposrednoj blizini Đerdapske brane, 9km od Kladova Konfiguracija – smeštaj: naselje bungalova sa sportskim ternima i pratećim objektima. Mada u nazivu ima reč „kamp“, nije predviđen boravak u šatorima već samo u bungalovima (desetak DM po osobi). Ipak je moguće podići šator – treba otići u upravu (na kraju kampa suprotnom od

Read more →