Uz_Drinu

Igor piše o letnjem putovanju od Beograda do Boke Kotorske. Pedalanje, znojenje, cunjanje, gledanje, mirisanje, sanjanje, truckanje, kupanje… u društvu sa Nešom Petronijevićem. Autor se posebno osvrće na najnoviji trend u umetnosti kampovanja – spavanje u krečani (SPUK). Možda će se posle ove priče nadležni smilovati da formiraju mrežu krečana u našoj zemlji (YUMK), kako bismo mogli da organizujemo ture po sistemu „od krečane do krečane“ (OKDK).