sateliti

U ovom, prvom delu priče o GPS tehnologiji pozabavićemo se malo teorijom. Možda vas sve to i ne zanima, a možda i nije zaista bitno za vašu sposobnost uspešnog korišćenja GPS uređaja u cikloturingu ili planinarenju. Ako pak želite da vas argumentovano uverimo da GPS nije nikakva „špijunska“ naprava pomoću koje neka tajna služba može da „zna“ gde se vi nalazite, odnosno ako želite da saznate kako zapravo GPS sistem funkcioniše, pročitajte sledeće redove, od početka ili na preskok.