Mesto: između Malog i Velikog Škrčkog jezera, jedini objekat u Škrki. Odlična polazišna tačka za planinarenje po Durmitorskom masivu. Konfiguracija: minijaturna prizemna kuća u kojoj dežuraju čuvari ovog dela Nacionalnog parka (i koji će vam verovatno naplatiti kartu za ulazak u ovaj deo parka). Kad kadrovi dolaze u lov, služi i kao lovačka kuća. Nekoliko

Read more →