Vranjanci Goran, Dobri, Dragan, Pera i Miroslav prošlog leta su se na biciklima otkotrljali do Ohridskog i Prespanskog jezera, a potom se uspešno dokotrljali nazad u Vranje. Putovanje je prošlo bez problema pre svega zahvaljujući izuzetnoj samodisciplini i strogom poštovanju devize „ako se faćaš, faćaj se za dab“.