Istočna Srbija je prepuna prirodnih lepota, ali oskudeva u smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija Majdanpeka je organizovala i kategorisala smeštaj po gradskim i seoskim domaćinstvima u Majdanpeku, Donjem Milanovcu, Crnajki, Rudnoj Glavi i Debelom Lugu, koji stoji na raspolaganju planinarima, biciklistima, turistima i putnicima svih vrsta. Evo tabelarnog pregleda trenutne ponude, sa orijentacionim cenama (februar 2008.):

Read more →