Ova stranica vas vodi kroz proces postavljanja članaka na Freebiking sajtu. Procedura je gotovo identična za sve kategorije, i uopšte nije tako komplikovana kako se na prvi pogled čini 🙂 . Prvo ćemo izložiti opšte smernice za postavljanje članaka, a u nastavku se usredsrediti na specifičnosti na koje treba da obratite pažnju u zavisnosti od kategorije u koju postavljate članak.

 1. Za početak, registrujte nalog ili se prijavite (formular za unos korisničkog imena i lozinke u dnu desnog stupca).
 2. Kliknite na Novi članak. Otvoriće se formular za unos članka u okviru Kontrolne table. Postupak je veoma sličan pisanju teksta u nekom tekst procesoru, uz nekoliko dodatnih koraka pre nego što kliknete na Objavi.
 3. U red ispod Dodaj novi članak prvo upišite naslov članka, kao na primer:

  Za nekoliko sekundi skript će automatski procesirati vaš naslov i generisati permalink u liniji ispod – to je web adresa koju će članak imati. Deo koji je označen drugom bojom možete da menjate, ukoliko vam se čini da je predugačak ili biste jednostavno želeli da glasi drugačije. Kliknite na njega, upišite željene izmene, a zatim kliknite na Uredi.
 4. Sada je pravi trenutak da, pre nego što krenete sa unosom sadržaja samog članka, odredite kojoj će kategoriji pripadati. Ako postavljate putopis treba odabrati neku od Turoteka. Za članke vezane za GPS tematiku odaberite podkategoriju u kategoriji Navigacija (možete odabrati i više od jedne, ako se recimo tematika o kojoj pišete dotiče i softvera i hardvera), a ukoliko postavljate članak koji ne spada ni u putopise ni u GPS tematiku opredelite se za kategoriju Razno. Ukoliko želite da postavite članak u Bazu jeftine spavke, izaberite neku od geografskih podkategorija baze. Ukoliko se lokalitet gde se nalazi objekat o kome želite da izvestite ne može svrstati ni u jedno od do sada definisanih područja, odaberite širu oblast (na primer Centralna Srbija ili Zapadna Srbija), a administratori će po potrebi formirati novu kategoriju i premestiti vaš članak u nju.
  VAŽNO! Nemojte dodeljivati geografske kategorije za bilo šta sem za sadržaje Baze jeftine spavke, jer će se ukoliko to učinite članak automatski pojaviti u BJS.
  Ukoliko unosite najavu izleta možete da preskočite determinaciju kategorije, jer će se ona automatski dodeliti čim odredite datum u Kalendaru aktivnosti.
 5. Pre nego što pređete na unos samog članka, možete još da odredite oznake članka. To je spisak najznačajnijih pojmova vezanih za vaš članak, koji se kasnije mogu koristiti za pretragu i lakše pronalaženje članka. Unosite ih jednostavnim upisivanjem pojmova, odvajajući ih zarezima. Broj pojmova je proizvoljan – može ih biti tek par, a možete sastaviti i podužu listu.
 6. Sada je trenutak da se upoznate sa samim prozorom za unos članka i komandama koje vam pritom stoje na raspolaganju. Veliko belo polje u sredini stranice je polje u koje upisujete sadržaje, a iznad toga imate tri reda ikonica za formatiranje članaka, plus još jedan red iznad njih gde su komande za umetanje multimedijalnih sadržaja i izbor moda editovanja stranice (vizuelni ili HTML kod):
  Da bi sva tri reda ikonica bila vidljiva kao što je to slučaj na slici iznad, treba da kliknete na ikonu , koja uključuje drugi red. Većina ikonica je identična onima koje ćete naći u bilo kom tekst procesoru i njihove funkcije su prilično očigledne, a i kada pređete mišem preko njih pojavljuje se njihov tekstualni opis. Zato ćemo vam skrenuti pažnju na upotrebu samo nekih od njih, koje nam se čini da vam mogu biti vrlo korisne.
  To je pre svega ikonica za citat , koja predstavlja izvanrednu prečicu za pravljenje antrfilea u tekstu – samo željeni deo članka selektujte, kliknite na ovu ikonicu i taj deo teksta će biti automatski formatiran sa različitom pozadinom i okvirom. Sledeća bitna ikonica je . Nju koristite kada želite da umetnete novu stranicu; duže članke je praktičnije formatirati na više stranica (možda čak formirajući prvu stranicu kao svojevrstan sadržaj), nego postavljajući beskonačnu „kobasicu“ teksta i slika. ikonica vam drastično pojednostavljuje umetanje slika iz FB galerije u vaš članak – treba samo da otvorite stablo galerije, izaberete željeni album i sliku. ikonice služe za postavljanje, odnosno ukidanje linkova za delove teksta u članku. Ako želite da postavite interne linkove u okviru samog teksta koje biste koristili za brzu navigaciju unutar iste stranice (tzv. „sidra“), koristite ikonicu . Tabele često umeju da budu zgodan način da grupišete elemente na stranici, pogotovo ako želite da realizujete neki kompleksniji raspored i odnos grafičkih elemenata na stranici. Treći red većinom čine ikonice namenjene pravljenju, modifikovanju i formatiranju tabela (pravljenje/formatiranje tabele, formatiranje reda, formatiranje ćelije, zatim umetanje i brisanje redova, umetanje i brisanje kolona, spajanje i razdvajanje ćelija). Uz malo vežbe, brzo ćete se snaći.
  Za umetanje datoteka i multimedijalnih sadržaja u tekst koristite četiri ikonice u redu Otpremi/umetni. Prva je za umetanje fotografija, druga za video materijal, treća za zvučne zapise, a četvrta za ostale vrste datoteka (možete je koristiti za umetanje GPX datoteka sa trekovima kojima hoćete da ilustrujete vaš putopis – Google mapa sa visinskim profilom se automatski generiše na mestu u tekstu gde ste ugnezdili link). Sadržaje možete ubacivati sa vašeg računara izborom datoteke koju biste da pošaljete, sa neke URL adrese na internetu gde su oni već postavljeni, ili iz već postojeće biblioteke WordPress instalacije na sajtu (na primer, ako hoćete da koristite neki koji ste već ranije koristili za neki drugi tekst). Kada odaberete željeni sadržaj i postavite parametre dovoljno je kliknuti „Umetni u članak“ da bi se taj sadržaj pojavio na trenutnoj poziciji kursora.
  Pri ubacivanju i formatiranju fotografija za prikaz vodite računa da, ukoliko želite da posetilac može da prikaže fotografiju u punoj veličini, kliknete na URL datoteke, a ne URL članka. Ista stvar je bitna i ukoliko ugnježđujete Google mape na osnovu otpremljene GPX datoteke – da bi se mapa korektno prikazala, a posetioci klikom na tekstualni link ispod mogli da preumu vaš GPX, neophodno je da URL veze upućuje na lokaciju same datoteke.
 7. Nakon što ste zavšili unos samog sadržaja članka, red je da se pozabavimo korektnim formatiranjem pratećih sadržaja bitnih za njegovu propagaciju u arhivama i u dinamičkoj galeriji u vrhu naslovne strane. To podrazumeva da unesete odgovarajuće vrednosti i sadržaje u još četiri polja formulara za unos članka: Odlomak, Izdvojena slika i Dynamic Content Gallery Metabox (Image URL i Slide pane description). Možda deluje komplikovano, ali to zapravo nije uopšte; kao odlomak možete koristiti bilo neki karakterističan segment samog teksta koji čitaoca upućuje u suštinu teksta, ili napisati kraći rezime u samom prozoru Odlomak. Isti taj tekst jednostavno treba prekopirati u Slide pane description. Zatim kliknite na Postavi izdvojenu sliku link u odeljku Izdvojena slika na desnom stupcu i otvoriće se standardni dijalog za umetanje fotografije. Možete poslati novu, ili iz galerije fotografija već pridruženih uz članak izabrati odgovarajuću (ovde se mogu koristiti samo fotografije postavljene na server, a ne i one iz eksternih izvora). Savetujemo da dimenzija fotografije koja se postavlja bude približno 465×300 tačaka, jer su to dimenzije DCC prozora na naslovnoj stranici sajta. Pre nego što kliknete na Koristi kao izdvojenu sliku iskopirajte adresu slike iz reda URL veze (ako je nema, kliknite na URL datoteke). Tu adresu prekopirajte u polje Image URL vašeg Dynamic Content Gallery Metabox odeljka i vaš članak je spreman za objavu!

Najave izleta podrazumevaju još jedan korak pre objave: postavljanje početnog i krajnjeg datuma izleta u odeljku Kalendar aktivnosti:
Kada postavljate najave, možda je čak najpametnije ovo uraditi u samom startu, pre nego što unesete sadržaj članka, kako kasnije na to ne biste zaboravili.

Skrenućemo vam pažnju na još jednu mogućnost koja je zgodna za one koji već imaju sadržaj članka postavljen negde drugde na internetu (bilo da su u pitanju najave ili putopisi). Odeljak Page Links to u dnu formulara za formatiranje članka možete iskoristiti da upišete URL adresu dotičnog sadržaja na internetu, kako ne biste morali ponovo da ga pišete na Freebiking-u; dovoljno je da ispunite sve ostale sekcije formulara (Kategorije, Oznake, Odlomak, Izdvojenu sliku, DCC podatke, a u slučaju najava izleta i Kalendar aktivnosti), kliknete na objavi, i vaš članak će se uredno pojavljivati u svim relevantnim pregledima i arhivama na Freebikingu, a kada posetilac klikne da otvori njegov sadržaj, biće preusmeren na stranicu gde se taj sadržaj zaista nalazi.

Članci za Bazu jeftine spavke su najjednostavniji za unos, jer se oni ne pojavljuju u pregledima sa umanjenom slikom i odlomkom, pa samim tim za njih nisu potrebna ova četiri (2+2) dodatna koraka pre objave. Obratite pažnju, međutim, da formatiranje samog teksta članka bude pregledno i jasno, slično ostalim člancima u Bazi. To konkretno znači da treba da poseduje nekoliko pasusa sa boldovanim nazivima, gde se ukratko opisuju osnovne karakteristike objekta: mesto, okolina, konfiguracija, kapacitet, komfor, prilaz (dolazak), kontakt osobe, način organizovanja, odnosno rezervacije smeštaja i cena.


Nadamo se da vas ovim uputstvom nismo previše ugušili ili obeshrabrili? Pokušali smo da se usredsredimo na ono što je bitno i da vam otkrijemo neke sitne trikove. Nije potrebno da napisano naučite „napamet“ i nije strašno ako ste već polovinu onoga što ste pročitali zaboravili. Savet je da ovo uputstvo odštampate i držite pri ruci da se podsetite tokom rada, ili da ga držite u drugom prozoru uvek otvoreno da biste lako mogli da skočite na njega ako nešto zaboravite. Verujemo da vam već posle par postavljenih članaka rad na Freebikingu neće delovati ništa komplikovanije od surfovanja po Internetu! 🙂