Album info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Planinarski usponi na Lisac 22. marta i 5. aprila

 • Grupa napreduje ka prerasti Samar

  • Grupa napreduje ka prerasti Samar
  • Views: 3304
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Perast, van sušne sezone

  • Perast, van sušne sezone
  • Views: 2531
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Iz pećine

  • Iz pećine
  • Views: 2404
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pred pećinom

  • Pred pećinom
  • Views: 2151
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Samar

  • Samar
  • Views: 4196
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ispod luka Samara

  • Ispod luka Samara
  • Views: 2466
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Samar odozdo

  • Samar odozdo
  • Views: 2292
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Izvlačenje na plato iznad Samara

  • Izvlačenje na plato iznad Samara
  • Views: 2326
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Iznad prerasti

  • Iznad prerasti
  • Views: 2117
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Drvo sa trudovima

  • Drvo sa trudovima
  • Views: 4805
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Trulo deblo

  • Trulo deblo
  • Views: 4211
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Napredujemo ka Ušću Perasti u Tisnicu kroz lep četinarski zasad

  • Napredujemo ka Ušću Perasti u Tisnicu kroz lep četinarski zasad
  • Views: 2065
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pitoma dolina

  • Pitoma dolina
  • Views: 3481
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Puteljak koji vodi od Tisnice

  • Puteljak koji vodi od Tisnice
  • Views: 3401
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kolona napreduje ka Liscu

  • Kolona napreduje ka Liscu
  • Views: 3217
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Na Ravnoj reci

  • Na Ravnoj reci
  • Views: 6297
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Uspon dolinom potoka Dubašnica ka Liscu

  • Uspon dolinom potoka Dubašnica ka Liscu
  • Views: 3091
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Drveće koje hoda

  • Drveće koje hoda
  • Views: 3851
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Prvi pogled na Lisac

  • Prvi pogled na Lisac
  • Views: 3205
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Zapadna stena Lisca

  • Zapadna stena Lisca
  • Views: 4042
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stena obasjana Suncem

  • Stena obasjana Suncem
  • Views: 2563
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Panorama ka zapadu

  • Panorama ka zapadu
  • Views: 5430
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Grupa na vrhu Lisca

  • Grupa na vrhu Lisca
  • Views: 5311
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • U suton polazimo nazad

  • U suton polazimo nazad
  • Views: 2975
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Polazak ka Perasti i Tisnici

  • Polazak ka Perasti i Tisnici
  • Views: 1654
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Nizvodno od Samara

  • Nizvodno od Samara
  • Views: 1664
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Prva "polja" sremuša u dolini Perasti

  • Prva "polja" sremuša u dolini Perasti
  • Views: 1891
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Niz Perast

  • Niz Perast
  • Views: 1656
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Samar je ostao iza nas

  • Samar je ostao iza nas
  • Views: 1633
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Spuštanje niz Perast ka Tisnici

  • Spuštanje niz Perast ka Tisnici
  • Views: 1669
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kaskade na Perasti nadomak Tisnice

  • Kaskade na Perasti nadomak Tisnice
  • Views: 1661
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Koren potkopan vodama Perasti

  • Koren potkopan vodama Perasti
  • Views: 1694
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Perast se obrušava

  • Perast se obrušava
  • Views: 1806
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Prelazak reke da bi se uživalo u prizoru vodopada

  • Prelazak reke da bi se uživalo u prizoru vodopada
  • Views: 1786
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Vodopad na ušću

  • Vodopad na ušću
  • Views: 1876
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Slap

  • Slap
  • Views: 1755
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Šira perspektiva

  • Šira perspektiva
  • Views: 1629
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Uživanje u prizoru vodopada

  • Uživanje u prizoru vodopada
  • Views: 1876
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Odozgo

  • Odozgo
  • Views: 1659
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Napuštena vodenica

  • Napuštena vodenica
  • Views: 2147
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stižemo do vrela Velike Tisnice

  • Stižemo do vrela Velike Tisnice
  • Views: 2369
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stena ispod koje izvire Velika Tisnica

  • Stena ispod koje izvire Velika Tisnica
  • Views: 2518
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Velika Tisnica

  • Velika Tisnica
  • Views: 2572
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Dublje ka vrelu

  • Dublje ka vrelu
  • Views: 2398
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • U dubokoj senci vrela Tisnice

  • U dubokoj senci vrela Tisnice
  • Views: 2307
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ostenjak nad vrelom

  • Ostenjak nad vrelom
  • Views: 2705
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pod stenom

  • Pod stenom
  • Views: 2551
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Zeleno i plavo

  • Zeleno i plavo
  • Views: 2592
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Izgradnja mosta

  • Izgradnja mosta
  • Views: 1856
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kolona prelazi most

  • Kolona prelazi most
  • Views: 2027
  • By: Aleksandar Veljkovic
Obilazak prerasti Samar, ušća Perasti u Tisnicu i Lisca U subotu, 22. marta 2008. poveli smo grupu od 60-ak planinara na Lisac. Usput smo obišli prerast Samar i obližnju pećinu u dolini rečice Perast, a zatim se spustili do ušća Perasti u Tisnicu. Vremena za uživanje u slapovima na ušću bilo je jako malo, jer smo kasno stigli na polazište, a grupa je bila velika i raznorodna, tako da nismo mogli da se krećemo nekim jačim tempom. Na kraju smo zagazili i u mrak (kao i u zaostali sneg na putu kojim smo se vraćali sa Lisca), ali smo ipak u toku dana zabeležili neke insipirativne prizore.

"Reprizna" poseta Liscu, za one koji nisu pošli na prvi uspon (kao i za one koji su želeli da ga ponove) dogodila se 5. aprila 2008. Tom prilikom krenuli smo ranije, imali duži dan, tako da smo bili u prilici da posvetimo više pažnje rekama, uživajući u prelepim prizorima vodopada na ušću Perasti u Tisnicu, kao i vrelu Velike Tisnice, koja izvire ispod stene, iz pećine. Na žalost, u repriznom terminu nismo imali priželjkivani prizor sa Lisca jer je vrh bio u magli. Ali smo u povratku uživali u berbi sremuša, kojim prostori Kučaja obiluju tokom aprila i maja...