Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Tag: Kučaj

 • Amanita muscaria

  • Kroz šume i gore Kučajske
  • Views: 4991
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Dan i noć

  • Uranjanje u tajnu
  • Views: 7811
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kod doma na Vinatovači čekamo da nam se pridruži treći auto

  • Božićni uspon na Trestu i Stražu
  • Views: 2959
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Potoci se bore da ne odu pod led...

  • Kroz snegove do tišine
  • Views: 9259
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Vodopad u Lisinama, skoro usahao

  • Mikuljsko hodočašće
  • Views: 6744
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • P1040105 1471724

  • Beljanica i Kučaj - jesen 2003
  • Views: 3096
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Put koji vodi ka Jošanici i Kozačkom Grobu

  • The perfect ride - daleko od razuzdane gomile - Kučaj
  • Views: 4423
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Beljanička Kapa, sa padina Kraku Ursuli

  • Beljanička Kapa, sa padina Kraku Ursuli
  • Views: 313
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Guramo uz strme padine Kraku Ursuli, daleko iznad doline Resave

  • Guramo uz strme padine Kraku Ursuli, daleko iznad doline Resave
  • Views: 335
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Igor pedalira kroz Markanov potok

  • Igor pedalira kroz Markanov potok
  • Views: 322
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Buk, gornji slapovi

  • Buk, gornji slapovi
  • Views: 313
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Napuštena šumarska kuća pored Buka

  • Napuštena šumarska kuća pored Buka
  • Views: 336
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Buk, detalj

  • Buk, detalj
  • Views: 306
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Voda se cedi niz mahovinu na sve strane

  • Voda se cedi niz mahovinu na sve strane
  • Views: 300
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kaskade

  • Kaskade
  • Views: 296
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Potok Do koji nastaje od Buka

  • Potok Do koji nastaje od Buka
  • Views: 314
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Okolina Busovate, po vetrovitom i ledenom aprilskom danu

  • Okolina Busovate, po vetrovitom i ledenom aprilskom danu
  • Views: 324
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Potok Do nakon spajanja sa rekom Busovatom teče dalje, ka kanjonu Suvi Do

  • Potok Do nakon spajanja sa rekom Busovatom teče dalje, ka kanjonu Suvi Do
  • Views: 346
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pašnjaci Busovate i njene dve reke ponornice

  • Pašnjaci Busovate i njene dve reke ponornice
  • Views: 304
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Donji deo Buka

  • Donji deo Buka
  • Views: 321
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Straža, gledano sa prevoja na Busovati

  • Straža, gledano sa prevoja na Busovati
  • Views: 283
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Igor i Neven pristižu na Busovatu

  • Igor i Neven pristižu na Busovatu
  • Views: 281
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Neven i Nikola na vrhu Beljanice

  • Neven i Nikola na vrhu Beljanice
  • Views: 270
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Raškova livada u prvom planu i Straža u daljini, viđeni sa grebena Beljanice

  • Raškova livada u prvom planu i Straža u daljini, viđeni sa grebena Beljanice
  • Views: 316
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Zrak nad kanjonom Resave

  • Zrak nad kanjonom Resave
  • Views: 261
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Krdo Beljaničkih konja

  • Krdo Beljaničkih konja
  • Views: 251
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Veliki Pat, stena između Jelovog i Burdeljskog potoka, u čijim dubinama se nalazi Vlaška pećina

  • Veliki Pat, stena između Jelovog i Burdeljskog potoka, u čijim dubinama se nalazi Vlaška pećina
  • Views: 330
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Igor demonstrira umeće survavanja niz šljunkovite puteljke

  • Igor demonstrira umeće survavanja niz šljunkovite puteljke
  • Views: 246
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Igor demonstrira furiozan i vrlo direktan pristup...

  • Igor demonstrira furiozan i vrlo direktan pristup...
  • Views: 232
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Jedna od bezbrojnih gumi-defekt pauza, ovoga puta u lepo osunčanim šumama Jelove Kose

  • Jedna od bezbrojnih gumi-defekt pauza, ovoga puta u lepo osunčanim šumama Jelove Kose
  • Views: 240
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • ...dok je Neven pristalica elegantne, dijagonalne tehnike

  • ...dok je Neven pristalica elegantne, dijagonalne tehnike
  • Views: 266
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ispituju se putevi prelaska nabujalog Jelovog potoka

  • Ispituju se putevi prelaska nabujalog Jelovog potoka
  • Views: 227
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Putevi koji vode ka dolini Jelovog potoka obećavaju nezaboravan bajkerski spust

  • Putevi koji vode ka dolini Jelovog potoka obećavaju nezaboravan bajkerski spust
  • Views: 219
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Na prostorima gde sigurno nikada nijedan bajker nije kroèio (a verovatno neće ni ubuduće), Nikola proverava šta se nalazi na dnu vrtače

  • Na prostorima gde sigurno nikada nijedan bajker nije kroèio (a verovatno neće ni ubuduće), Nikola proverava šta se nalazi na dnu vrtače
  • Views: 272
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Naš drugi kamp, pored vodopada Prskalo, iz "ptičje" perspektive

  • Naš drugi kamp, pored vodopada Prskalo, iz "ptičje" perspektive
  • Views: 281
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Put preko Troglan Bare

  • Put preko Troglan Bare
  • Views: 383
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Široka džada ka Maloj Brezovici

  • Široka džada ka Maloj Brezovici
  • Views: 326
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stižemo na Veliko Igrište, jedno od dobro skrivenih kraških polja na Kučaju

  • Stižemo na Veliko Igrište, jedno od dobro skrivenih kraških polja na Kučaju
  • Views: 268
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Napuštena i zapuštena šumska kuća na Troglan Bari

  • Napuštena i zapuštena šumska kuća na Troglan Bari
  • Views: 341
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Put u nepoznato kroz èetinare na obroncima Male Brezovice

  • Put u nepoznato kroz èetinare na obroncima Male Brezovice
  • Views: 330
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Čuvar vatre u sumrak na Prskalu

  • Čuvar vatre u sumrak na Prskalu
  • Views: 252
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Nikola i Neven uživaju u pogledu sa velike čeke na Valkaluciju

  • Nikola i Neven uživaju u pogledu sa velike čeke na Valkaluciju
  • Views: 267
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pauza za ručak i hvatanje zubatog sunca na zelenoj travi Troglan Bare

  • Pauza za ručak i hvatanje zubatog sunca na zelenoj travi Troglan Bare
  • Views: 302
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pokušaji da vatra što duže plamti

  • Pokušaji da vatra što duže plamti
  • Views: 264
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Reka Nekudovo na svom toku ka ponoru

  • Reka Nekudovo na svom toku ka ponoru
  • Views: 375
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Velike površine Kučaja, naročito u južnijem delu, prekrivene su četinarskim šumama

  • Velike površine Kučaja, naročito u južnijem delu, prekrivene su četinarskim šumama
  • Views: 283
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Igor u dolini Nekudova

  • Igor u dolini Nekudova
  • Views: 298
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ponor Nekudova (uvek primi SVU vodu koju Nekudovo donese sa sobom)

  • Ponor Nekudova (uvek primi SVU vodu koju Nekudovo donese sa sobom)
  • Views: 354
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • P5010007 14624688

  • P5010007 14624688
  • Views: 320
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Livade pod Požerkom

  • Livade pod Požerkom
  • Views: 286
  • By: Aleksandar Veljkovic