Navigator

  • Stižemo na Veliko Igrište, jedno od dobro skrivenih kraških polja na Kučaju
  • Napuštena i zapuštena šumska kuća na Troglan Bari
  • Put u nepoznato kroz èetinare na obroncima Male Brezovice
  • Čuvar vatre u sumrak na Prskalu
  • Nikola i Neven uživaju u pogledu sa velike čeke na Valkaluciju
  • Pauza za ručak i hvatanje zubatog sunca na zelenoj travi Troglan Bare
  • Pokušaji da vatra što duže plamti
  • Reka Nekudovo na svom toku ka ponoru
  • Velike površine Kučaja, naročito u južnijem delu, prekrivene su četinarskim šumama

Photo info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Nikola i Neven uživaju u pogledu sa velike čeke na Valkaluciju

                                                                                                                        Nikola i Neven uživaju u pogledu sa velike čeke na Valkaluciju                                                                                                        
Nikola i Neven uživaju u pogledu sa velike čeke na Valkaluciju

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •