Album info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Ok Vita Bukva, ali gde je taj Ostreč?

 •  
 •          
 • Redak prizor na vrhu Beljanice - sneg u oktobru

  • Redak prizor na vrhu Beljanice - sneg u oktobru
  • Views: 1631
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Česma u dolini Kločanice, 6 km od Lisina

  • Česma u dolini Kločanice, 6 km od Lisina
  • Views: 1563
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Rajko na usponu ka Vitoj Bukvi

  • Rajko na usponu ka Vitoj Bukvi
  • Views: 1475
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Neobična pojava - obilje snega u zelenoj, listopadnoj šumi

  • Neobična pojava - obilje snega u zelenoj, listopadnoj šumi
  • Views: 1511
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Beljanica viđena sa vrha Vite Bukve

  • Beljanica viđena sa vrha Vite Bukve
  • Views: 1438
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • U potrazi za pećinama i jamama

  • U potrazi za pećinama i jamama
  • Views: 1537
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Dočekali smo napokon planinare na Vitoj Bukvi, Goca na čelu kolone

  • Dočekali smo napokon planinare na Vitoj Bukvi, Goca na čelu kolone
  • Views: 1517
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Krošnje još uvek pune lišća su otežale od snega - ovo su posledice

  • Krošnje još uvek pune lišća su otežale od snega - ovo su posledice
  • Views: 1413
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Lišće je "shvatilo" da mora ubrzano da opadne, iako je još uvek zeleno

  • Lišće je "shvatilo" da mora ubrzano da opadne, iako je još uvek zeleno
  • Views: 1487
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Vita Bukva je ostala za nama, Beljanica daleko u pozadini, Ostreč kao cilj

  • Vita Bukva je ostala za nama, Beljanica daleko u pozadini, Ostreč kao cilj
  • Views: 1609
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kolona u završnim metrima uspona na Ostreč

  • Kolona u završnim metrima uspona na Ostreč
  • Views: 1394
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kao na dlanu: zjapeći otvor Vitanove Krstate pećine, Vrtačelje, a u drugom planu Straža

  • Kao na dlanu: zjapeći otvor Vitanove Krstate pećine, Vrtačelje, a u drugom planu Straža
  • Views: 1558
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Panorama prostora od Beljanice do Oštrog kamena

  • Panorama prostora od Beljanice do Oštrog kamena
  • Views: 1445
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Jelovačka aršica i nastavak grebena mame da produžimo njime...

  • Jelovačka aršica i nastavak grebena mame da produžimo njime...
  • Views: 1461
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Goca i Žile na Ostreču...

  • Goca i Žile na Ostreču...
  • Views: 1473
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kreće spust ka Kločanici

  • Kreće spust ka Kločanici
  • Views: 1472
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Nadomak jednog od vidikovaca s južne strane Ostreča

  • Nadomak jednog od vidikovaca s južne strane Ostreča
  • Views: 1469
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stižemo do stene

  • Stižemo do stene
  • Views: 1521
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Goca brine da neko iz grupe ne zaostane

  • Goca brine da neko iz grupe ne zaostane
  • Views: 1406
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pogled ka dolini Kločanice

  • Pogled ka dolini Kločanice
  • Views: 1443
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Jocina mala egzibicija

  • Jocina mala egzibicija
  • Views: 1381
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Goca i ja na poslednjem vidikovcu

  • Goca i ja na poslednjem vidikovcu
  • Views: 1336
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • U restoranu Vodopad nakon povratka u Lisine

  • U restoranu Vodopad nakon povratka u Lisine
  • Views: 1782
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Divlje vode Resave

  • Divlje vode Resave
  • Views: 1302
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Lonac na mestu gde je kanjon Resave najuži

  • Lonac na mestu gde je kanjon Resave najuži
  • Views: 1507
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ovo nije prirodna prerast - kamen se obrušio prilikom izgradnje puta

  • Ovo nije prirodna prerast - kamen se obrušio prilikom izgradnje puta
  • Views: 1357
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ispod kamena

  • Ispod kamena
  • Views: 1330
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ispod stene, ispred mosta

  • Ispod stene, ispred mosta
  • Views: 1347
  • By: Aleksandar Veljkovic
Prijatan jesenji dan i rani sneg iznedrili su jedinstveno iskustvo zavejane šume sa zelenim lišćem Goca je 17. oktobra povela pun autobus planinara Železničara na grebensku turu od Lisina ka Vitoj Bukvi i Ostreču, a Rajko i ja smo se zatekli u kraju i priskočili u pomoć, da se pridružimo grupi i provedemo je na uzbudljivijem i živopisnijem delu ovog izleta.

Sreli smo se na vrhu Vite Bukve, masiva koji deli kanjon Kločanice od Resave i sa čijih se retkih proplanaka pruža najbolji pogled na južni odsek Beljanice. Nakon spusta do prevoja između Vite Bukve i Ostreča, produžili smo ka zaravnjenom vrhu gromade Ostreča, pedesetak metara višem u odnosu na Vitu Bukvu, sa koga se, zahvaljujući odsustvu šume i centralnoj poziciji u masivu, kao na dlanu ocrtavaju kako Beljanica, tako i najviši vrhovi Kučajskih planina: Straža, Velika i Mala Tresta, Bota, Oštri Kamen, Omaniš, Tilva Palčin, Javorište, a kada spustite pogled dalje po grebenu na istok videćete s druge strane doline Kločanice Požerak, poslednji vrh preko 1000 m u grebenu koji se završava tonući lagano ka Resavici i Stenjevcu. Vrtačelje, taj zatalasani, na momente teško prohodan i pomalo negostoljubiv kraški teren, nalazi se tik s druge strane Stanojevog potoka, a sa Ostreča se i ogroman, zjapeći otvor Vitanove Krstate pećine na samom severozapadnom kraju Vrtačelja jasno vidi. Drugi, samo 3 m niži vrh Ostreča prosto vas zove da nastavite grebenom, dok vas Jelovačka Aršica mami da produžite dalje preko Face ka Kločanici i Omanišu. Desetak kilometara nakon napuštanja Lisina, inspiracija za dalje napredovanje ka nepreglednim prostranstvima Kučaja kao da dobija novi zamah...

Ostreč je sa svih strana okružen stenama i vidikovcima, i spuštajući se ka dolini Kločanice u više navrata zastajemo i penjemo se na njih, da bi se divili prizorima.

Ali, nema se više vremena da se uroni u šumoviti beskraj, jer je ovaj izlet zamišljen kao jednodnevni, i treba se vratiti do Lisina, gde čeka autobus. Čak i povratak kanjonskim delom Kločanice zvanim Suvaja inspiriše mnoge učesnike izleta i zaokružuje ovaj prelep dan, u kome je Sunca bilo u izobilju...
 •  
 •