Album info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Biseri Homolja: Ravništarka, Štubej, Ceremošnja

 • Poslednji metri do platoa

  • Poslednji metri do platoa
  • Views: 1092
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Putokazi na Štubeju

  • Putokazi na Štubeju
  • Views: 1051
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Spuštamo se ka Ceremošnji

  • Spuštamo se ka Ceremošnji
  • Views: 1086
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Lep put za silazak sa Štubeja

  • Lep put za silazak sa Štubeja
  • Views: 1299
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Zastajemo da fotografišemo...

  • Zastajemo da fotografišemo...
  • Views: 1172
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Salaš nadomak Ceremošnje

  • Salaš nadomak Ceremošnje
  • Views: 1118
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Preskačemo potok

  • Preskačemo potok
  • Views: 1066
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • U dolini potoka koji protiče kroz Ceremošnju

  • U dolini potoka koji protiče kroz Ceremošnju
  • Views: 999
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Poslednji metri

  • Poslednji metri
  • Views: 1041
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stepenice ka restoranu iznad Ceremošnje

  • Stepenice ka restoranu iznad Ceremošnje
  • Views: 1022
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ulaz u Ceremošnju

  • Ulaz u Ceremošnju
  • Views: 994
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Planinari pred ulazom pećine

  • Planinari pred ulazom pećine
  • Views: 994
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Uživanje u ručku nakon uživanja u šetnji

  • Uživanje u ručku nakon uživanja u šetnji
  • Views: 1119
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Bilo nas je na sve strane

  • Bilo nas je na sve strane
  • Views: 1092
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ulazimo u pećinu

  • Ulazimo u pećinu
  • Views: 1076
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ovaj potok leti presuši

  • Ovaj potok leti presuši
  • Views: 928
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Par reči o Ceremošnji

  • Par reči o Ceremošnji
  • Views: 989
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ime

  • Ime
  • Views: 969
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Prozor u lepotu

  • Prozor u lepotu
  • Views: 1090
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Veličanstvena glavna dvorana Ceremošnje

  • Veličanstvena glavna dvorana Ceremošnje
  • Views: 1059
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Napredujemo kroz podzemnu galeriju skulptura

  • Napredujemo kroz podzemnu galeriju skulptura
  • Views: 970
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pogledi uprti ka stubovima i draperijama

  • Pogledi uprti ka stubovima i draperijama
  • Views: 992
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kamene zavese

  • Kamene zavese
  • Views: 1128
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Osvrt unazad

  • Osvrt unazad
  • Views: 988
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kroz procep

  • Kroz procep
  • Views: 897
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Tavanica prepuna slepih miševa

  • Tavanica prepuna slepih miševa
  • Views: 991
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Duga kolona

  • Duga kolona
  • Views: 994
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Jedan od bezbrojnih stubova

  • Jedan od bezbrojnih stubova
  • Views: 1078
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Staza ponovo vodi naniže

  • Staza ponovo vodi naniže
  • Views: 1018
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pećina u kojoj se treća dimenzija izvanredno oseća

  • Pećina u kojoj se treća dimenzija izvanredno oseća
  • Views: 914
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Šiljata tavanica

  • Šiljata tavanica
  • Views: 904
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Zaštitni znak Ceremošnje

  • Zaštitni znak Ceremošnje
  • Views: 982
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Detalj

  • Detalj
  • Views: 911
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Olja i Vlada

  • Olja i Vlada
  • Views: 982
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pogled sa galerije

  • Pogled sa galerije
  • Views: 1008
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ulaz u gornju dvoranicu

  • Ulaz u gornju dvoranicu
  • Views: 939
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stub

  • Stub
  • Views: 1010
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Uz prigušeno svetlo pećina deluje mističnije

  • Uz prigušeno svetlo pećina deluje mističnije
  • Views: 1050
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Sugestivne skulpture sa tavanice

  • Sugestivne skulpture sa tavanice
  • Views: 941
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Podzemni korali

  • Podzemni korali
  • Views: 915
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stub sa draperijama

  • Stub sa draperijama
  • Views: 950
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Opanak

  • Opanak
  • Views: 913
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Silazimo drugom stranom velike dvorane

  • Silazimo drugom stranom velike dvorane
  • Views: 997
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Okamenjena fontana

  • Okamenjena fontana
  • Views: 951
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Poslednji osvrt na veliku dvoranu

  • Poslednji osvrt na veliku dvoranu
  • Views: 913
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Koliba i skulpture preko puta restorana pred Ceremošnjom

  • Koliba i skulpture preko puta restorana pred Ceremošnjom
  • Views: 1368
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Trasa puta koji smo prešli

  • Trasa puta koji smo prešli
  • Views: 1683
  • By: Aleksandar Veljkovic
Dve prelepe pećine i šetnja Homoljskim pitominama do vrha Štubeja I sami smo bili zatečeni interesovanjem koje je vladalo za uspon na Štubej, uz posetu pećinama Ravništarki i Ceremošnji - na kraju smo pored velikog autobusa morali da angažujemo i minibus, kako bi skoro 80 učesnika izleta stiglo do parkinga pored Ravništarke, odakle je krenulo ovo 14 km dugo uživanje u rano prolećnim motivima Homolja.

Na samom početku ture obišli smo Ravništarku, da bismo na njenom kraju posetili Ceremošnju. Između, čekalo nas je 14 vrlo opuštenih kilometara šetnje preko tek ozelenelih livada, kroz još neolistale bukove šume, preko stena i vidikovaca. Tu i tamo bi se nenadano pojavili prvi vesnici proleća - cveće po livadama i šumarcima, siguran znak da je zima ostala za nama.

Nakon kiše koja je padala prethodne noći, dan je bio prijatan - jutro malo maglovito i oblačno, da bi se kasnije, kako je dan zamicao, sve više razvedravalo. Temperatura prosto idealna za hodanje. U takvim uslovima, ova prelepa homoljska štrafta delovala je dinamično, relaksirajuće i ispunjavajuće u isto vreme. Iako sam vrh Štubej ne nudi neki naročit vidik, obišli smo vidikovac iznad Hajdučkog kladenca, jedinog izvora na Štubeju, kao i Čuček.

Trek ove ture možete preuzeti u članku Štubej, od Ravništarke do Ceremošnje, na sajtu Staze i Bogaze.