Navigator

  • Nacionalni park još od 1961.
  • Čista pelisterska voda
  • Potoci se slivaju na sve strane
  • Raskršće - levo ka vrhu
  • Barda na kraju lakšeg dela puta
  • Pucaju vidici, ali se i oblaci sve više navlače
  • Podloga je već postala vrlo zahtevna...
  • ...što se i iz ovih detalja može videti
  • Strmine su sve jače

Photo info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Barda na kraju lakšeg dela puta

                                                                        Barda na kraju lakšeg dela puta                                                                                              
Barda na kraju lakšeg dela puta

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •