Navigator

  • Na iznad 1500m već je čista sastojina Smrče. Ovaj predeo je proglašen za rezervat
  • Tri čuke, na glavnom grebenu Stare
  • Pogled sa prevoja Beleđe ka Midžoru
  • Poziranje sa gromadom Midžora
  • Put ka Piljskom vodopadu
  • Lepota šume u jesen
  • Pogled ka glavnom grebenu Stare
  • Nagodismo se nekako s bikovima
  • Željko na početku staze koja vodi ka Piljskom vodopadu

Photo info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Put ka Piljskom vodopadu

                                                                                          Put ka Piljskom vodopadu                                                                        
Put ka Piljskom vodopadu

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •