Navigator

  • Ali sada su i ćumurane u deep freeze stanju
  • Potoci se bore da ne odu pod led...
  • ...i u toj borbi nastaju neki fantastični snežni kristali
  • Voda mnogih potoka će cele zime ovako prkosno penušati
  • Kapa Mikulja, viđena iz doline Demižloka
  • Koliko jošima kilometara do ponora?
  • U nekim delovima doline Demižlok je formirao prava jezera sa ledenim santama...
  • Duhovi Demižloka vas posmatraju...
  • A ponegde je Demižlok i preko metra dubok

Photo info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Kapa Mikulja, viđena iz doline Demižloka

                                                                                                                                                          Kapa Mikulja, viđena iz doline Demižloka                                                          
Kapa Mikulja, viđena iz doline Demižloka

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •