Album info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Biseri Homolja: Ravništarka, Štubej, Ceremošnja

 • Stigli smo do Ravništarke...

  • Stigli smo do Ravništarke...
  • Views: 1585
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Spust ka Ravništarki

  • Spust ka Ravništarki
  • Views: 1524
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ulaz u Ravništarku

  • Ulaz u Ravništarku
  • Views: 1571
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Dolina potoka koji protiče kroz Ravništarku

  • Dolina potoka koji protiče kroz Ravništarku
  • Views: 1406
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Sa samog ulaza u pećinu

  • Sa samog ulaza u pećinu
  • Views: 1407
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Refleksija u vodi

  • Refleksija u vodi
  • Views: 1528
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stubovi

  • Stubovi
  • Views: 1542
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ravništarka je bogata nakitom

  • Ravništarka je bogata nakitom
  • Views: 1420
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kanal se proteže u dužini od pola kilometra

  • Kanal se proteže u dužini od pola kilometra
  • Views: 1326
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kitnjasto

  • Kitnjasto
  • Views: 1352
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Vijuganje kroz Ravništarku

  • Vijuganje kroz Ravništarku
  • Views: 1251
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Igra senki

  • Igra senki
  • Views: 1351
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Raznovrsno osvetljenje u pećini pravi igru živih boja

  • Raznovrsno osvetljenje u pećini pravi igru živih boja
  • Views: 1460
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Stalaktiti

  • Stalaktiti
  • Views: 1583
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Proširenje u središtu kanala

  • Proširenje u središtu kanala
  • Views: 1440
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Preko mostića...

  • Preko mostića...
  • Views: 1253
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Staza kroz Ravništarku je dobro sređena

  • Staza kroz Ravništarku je dobro sređena
  • Views: 1215
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pri kraju pećinskog kanala

  • Pri kraju pećinskog kanala
  • Views: 1441
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Budući restoran pored Ravništarke

  • Budući restoran pored Ravništarke
  • Views: 1350
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Krenuli smo put Štubeja

  • Krenuli smo put Štubeja
  • Views: 1107
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Zelena trava kao prvi vesnik proleća

  • Zelena trava kao prvi vesnik proleća
  • Views: 1235
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Grebenom ka Fiku

  • Grebenom ka Fiku
  • Views: 1171
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Upijanje daljina

  • Upijanje daljina
  • Views: 1238
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Ogromna vrtača, a u vrtači drvo

  • Ogromna vrtača, a u vrtači drvo
  • Views: 1255
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Sunce kroz oblake

  • Sunce kroz oblake
  • Views: 1147
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Primičemo se završnici uspona

  • Primičemo se završnici uspona
  • Views: 1037
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Greben kojim ćemo se spuštati ka Ceremošnji

  • Greben kojim ćemo se spuštati ka Ceremošnji
  • Views: 1152
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Čuček, viđen izdaleka

  • Čuček, viđen izdaleka
  • Views: 1090
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Prevoj pred početak završnog uspona

  • Prevoj pred početak završnog uspona
  • Views: 1105
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Koliba na prevoju

  • Koliba na prevoju
  • Views: 1140
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Narcis

  • Narcis
  • Views: 1106
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Prevoj je ostao za nama

  • Prevoj je ostao za nama
  • Views: 1131
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pauza pred samim vrhom

  • Pauza pred samim vrhom
  • Views: 1088
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Cveće u šumi se pomalja

  • Cveće u šumi se pomalja
  • Views: 1173
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Poslednji metri do Štubeja

  • Poslednji metri do Štubeja
  • Views: 1123
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Odmor na vrhu

  • Odmor na vrhu
  • Views: 1162
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Šuma se plavi...

  • Šuma se plavi...
  • Views: 1240
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Spust ka Hajdučkom kladencu

  • Spust ka Hajdučkom kladencu
  • Views: 1265
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Hajdučki kladenac

  • Hajdučki kladenac
  • Views: 1334
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Penjemo se na vidikovac pored Hajdučkog kladenca

  • Penjemo se na vidikovac pored Hajdučkog kladenca
  • Views: 1240
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Hajdučki kladenac, sa vidikovca

  • Hajdučki kladenac, sa vidikovca
  • Views: 1365
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Sa stene ka Majdanpeku

  • Sa stene ka Majdanpeku
  • Views: 1252
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Kuća pod stenom

  • Kuća pod stenom
  • Views: 1238
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Sjajno mesto za meditaciju

  • Sjajno mesto za meditaciju
  • Views: 1332
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Pogled ka zatalasanom istoku Homoljskih planina

  • Pogled ka zatalasanom istoku Homoljskih planina
  • Views: 1328
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Žile

  • Žile
  • Views: 1326
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Glavnim grebenom Homoljskih planina ka Kupinovoj glavi

  • Glavnim grebenom Homoljskih planina ka Kupinovoj glavi
  • Views: 1209
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Grupa pred polazak sa vidikovca

  • Grupa pred polazak sa vidikovca
  • Views: 1443
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Vidikovac je bio mali da nas sve primi

  • Vidikovac je bio mali da nas sve primi
  • Views: 1473
  • By: Aleksandar Veljkovic
 • Staza koja vodi od Hajdučkog kladenca ka grebenskom putu

  • Staza koja vodi od Hajdučkog kladenca ka grebenskom putu
  • Views: 1213
  • By: Aleksandar Veljkovic
Dve prelepe pećine i šetnja Homoljskim pitominama do vrha Štubeja I sami smo bili zatečeni interesovanjem koje je vladalo za uspon na Štubej, uz posetu pećinama Ravništarki i Ceremošnji - na kraju smo pored velikog autobusa morali da angažujemo i minibus, kako bi skoro 80 učesnika izleta stiglo do parkinga pored Ravništarke, odakle je krenulo ovo 14 km dugo uživanje u rano prolećnim motivima Homolja.

Na samom početku ture obišli smo Ravništarku, da bismo na njenom kraju posetili Ceremošnju. Između, čekalo nas je 14 vrlo opuštenih kilometara šetnje preko tek ozelenelih livada, kroz još neolistale bukove šume, preko stena i vidikovaca. Tu i tamo bi se nenadano pojavili prvi vesnici proleća - cveće po livadama i šumarcima, siguran znak da je zima ostala za nama.

Nakon kiše koja je padala prethodne noći, dan je bio prijatan - jutro malo maglovito i oblačno, da bi se kasnije, kako je dan zamicao, sve više razvedravalo. Temperatura prosto idealna za hodanje. U takvim uslovima, ova prelepa homoljska štrafta delovala je dinamično, relaksirajuće i ispunjavajuće u isto vreme. Iako sam vrh Štubej ne nudi neki naročit vidik, obišli smo vidikovac iznad Hajdučkog kladenca, jedinog izvora na Štubeju, kao i Čuček.

Trek ove ture možete preuzeti u članku Štubej, od Ravništarke do Ceremošnje, na sajtu Staze i Bogaze.