Navigator

  • Ovde smo parkirali i nastavili pešice još 8 km ka Koprenu
  • Lagano napredujemo uz greben Koprena
  • Panorama zaravnjenog Koprena
  • Začetak Dojkinačke reke i Tri Čuke u daljini
  • Nepoznato lice Tri Čuke - zum sa vrha Koprena, uz greben
  • Pogled ka trima čukama, širi plan
  • Nastavak grebena Stare planine od Koprena ka jugoistoku, prema Srebrnoj Glavi
  • Pozdrav iz EU :-)
  • Povratak

Photo info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Nepoznato lice Tri Čuke - zum sa vrha Koprena, uz greben

                    Nepoznato lice Tri Čuke - zum sa vrha Koprena, uz greben                                                      
Nepoznato lice Tri Čuke - zum sa vrha Koprena, uz greben

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •