Navigator

  • Brana HE Temac
  • Stena iznad Temca
  • Mostić preko Temštice 2 km uzvodno od Temca
  • Ovde je Temštica duboka
  • Savršena stenovita plaža na Temštici
  • Viseći most preko Temštice
  • Toplodolska reka
  • Tipična toplodolska arhitektura, sa kamenim pločama sa staroplaninskih vrhova umesto crepova
  • Mladi istraživači se spremaju da napuste Topli Dol

Photo info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Savršena stenovita plaža na Temštici

                                                      Savršena stenovita plaža na Temštici                            
Savršena stenovita plaža na Temštici

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •