Navigator

  • Mostić preko Temštice 2 km uzvodno od Temca
  • Ovde je Temštica duboka
  • Savršena stenovita plaža na Temštici
  • Viseći most preko Temštice
  • Toplodolska reka
  • Tipična toplodolska arhitektura, sa kamenim pločama sa staroplaninskih vrhova umesto crepova
  • Mladi istraživači se spremaju da napuste Topli Dol
  • Topli Dol duž Javorske reke
  • Javorska reka nekoliko km iznad Toplog Dola

Photo info

Adsense

Random image

Popular tags

Language preference

Toplodolska reka

                                                          Toplodolska reka                        
Toplodolska reka

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •